Image

Piirrosmuistiinpanot Yrittäjäksi yliopistosta -seminaarista #JYU #Sketchnotes

20131121-185424.jpg

 

Kävin keikkatöissä Yrittäjäksi yliopistolta -hankkeen juhlaseminaarissa Jyväskylän yliopistolla. Alumnina oli mukava käydä fiilistelemässä vanhassa opinahjossani – ja tällä kertaa yrittäjän roolissa.

I was hired to do real-time sketchnoting at a seminar that was about entrepreneurship – and especially about academic entrepreneurship. I studied at the Jyväskylä University myself so it was great to go back to my Alma Mater to do a gig. 

Conference poster with a twist of #sketchnotes style

20130826-201023.jpg

Jyväskylän yliopiston väkeä osallistui kansainvälistymistä puntaroivaan benchmarking-projektiin. Tätä projektia osallistujat lähtevät esittelemään EAIE-konferenssin posterisessioon ja mukana matkassa on tekemäni posteri. Luonnollisesti sovelsin piirros”tekniikkaani” myös tähän työhön ja tulos onkin varsin pirteä, eikö vain? Toivottavasti työryhmän posteri erottuu muiden vastaavien laumasta positiivisesti!

People from the University of Jyväskylä attended a benchmarking project where they created indicators of internationalisation. To present this project in a poster session at the EAIE conference in Turkey, they hired me to do a poster for them. Needless to say, I applied my technique to this work and the result is quite nice, don’t you think? Hopefully their poster will stand out from the huge number of other conference posters.

“Logo” Opet pilvissä -hankkeelle

JYU_pilviopet_pieni“Jyväskylän yliopistossa luokanopettajakoulutuksessa on mahdollisuus osallistua syksyllä 2013 alkavaan, vaihtoehtoiseen Opet pilvissä -koulutusmalliin, jossa tavoitteena on luoda uutta yhteisöllistä opettajuutta ja uusia oppimisympäristöjä tulevaisuuden kouluun. Koulutuksessa tavoitellaan elämyksellisiä ja innostavia kokemuksia, ja työskentelyssä hyödynnetään modernia teknologiaa sekä uusia oppimisympäristöjä. Opinnoissa korostuvat erityisesti ilmiölähtöisyys ja tutkivan oppimisen näkökulmat, ja työskentely linkitetään käytäntöön koululuokassa.”

Näin kertoi toimeksiantaja ja kertoi tarvitsevansa pari kuvaa logokäyttöön. No minäpä sitten piirtelin. Kivaa, että opettajakoulutuksessakin puhaltaa vähän uusia tuulia!

JYU_pilviteksti_pieni