Conference poster with a twist of #sketchnotes style

20130826-201023.jpg

Jyväskylän yliopiston väkeä osallistui kansainvälistymistä puntaroivaan benchmarking-projektiin. Tätä projektia osallistujat lähtevät esittelemään EAIE-konferenssin posterisessioon ja mukana matkassa on tekemäni posteri. Luonnollisesti sovelsin piirros”tekniikkaani” myös tähän työhön ja tulos onkin varsin pirteä, eikö vain? Toivottavasti työryhmän posteri erottuu muiden vastaavien laumasta positiivisesti!

People from the University of Jyväskylä attended a benchmarking project where they created indicators of internationalisation. To present this project in a poster session at the EAIE conference in Turkey, they hired me to do a poster for them. Needless to say, I applied my technique to this work and the result is quite nice, don’t you think? Hopefully their poster will stand out from the huge number of other conference posters.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s