“Logo” Opet pilvissä -hankkeelle

JYU_pilviopet_pieni“Jyväskylän yliopistossa luokanopettajakoulutuksessa on mahdollisuus osallistua syksyllä 2013 alkavaan, vaihtoehtoiseen Opet pilvissä -koulutusmalliin, jossa tavoitteena on luoda uutta yhteisöllistä opettajuutta ja uusia oppimisympäristöjä tulevaisuuden kouluun. Koulutuksessa tavoitellaan elämyksellisiä ja innostavia kokemuksia, ja työskentelyssä hyödynnetään modernia teknologiaa sekä uusia oppimisympäristöjä. Opinnoissa korostuvat erityisesti ilmiölähtöisyys ja tutkivan oppimisen näkökulmat, ja työskentely linkitetään käytäntöön koululuokassa.”

Näin kertoi toimeksiantaja ja kertoi tarvitsevansa pari kuvaa logokäyttöön. No minäpä sitten piirtelin. Kivaa, että opettajakoulutuksessakin puhaltaa vähän uusia tuulia!

JYU_pilviteksti_pieni


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s