Piirroksia poliisin videolle

Olin mukana projektissa, jossa tehtiin Suomen poliisille video. Videolla poliisi antaa toimintaohjeita yllättävän vaaratilanteen varalle. Pakene, piiloudu, hälytä -videon käsikirjoitti Laura Satamo ja videon tuotti ja kuvasi Rabbit Visualsin väki. Minä puolestani piirtelin ja luottoeditoijani Lauri animoi piirtojäljen.

Vakava aihe, jossa kuvitus toivottavasti auttaa viestin välittymistä.

I was part of a project where we created this video for the Finnish Police. In the video, the police gives instructions for sudden dangerous situations. The video is called (in Finnish) Run away, Hide, Call the Police and it was written by Laura Satamo, edited, produced and filmed by the good people from Rabbit Visuals. I did the drawings and my trusted editing guy Lauri did the animations.

This is a serious topic and I hope my illustration makes it easier to get the message.

Jag var med i ett projekt där vi skapade den här filmen till polisen i Finland. På videon berättar polisen hur man bör bete sig på överraskande farliga situationer. Videon heter Fly, göm dig, slå larm och den var skriven av Laura Satamo och filmad och producerad av Rabbit Visuals. Jag gjorde teckningarna och av-gurun Lauri gjorde animationerna.

Det här är ett allvarligt tema och jag hoppas att mina illustrationer hjälper i att förmedla meddelandet.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s